Përfitoni 5 Vite Garanci në televizorët LG

Në kuadër të promocionit “5 Vite Përkujdesje”, ju keni mundësinë të blini TV LG dhe TV LG 2017 & 2018 UHD 4K LED nën kushte të veçanta.

Kjo vlen për të gjithë televizorët 2017 & 2018 UHD 4K LED TV * të tregtuara nga LG Electronics Magyar Kft. dhe të blera nga data 15/05/2018 deri më 15/07/2018 në “Ju lutemi vendosni vendin tuaj” përmes “NEPTUN” duke marrë pjesë në promocion.

2 vjet garanci e plotë është e vlefshme nga data e blerjes e cila shtrihet në 5 Vite Përkujdesje. Gjatë kësaj periudhe riparimi dhe furnizimi i pjesëve rezervë ofrohet në rast të dështimit. Në mënyrë që ne të kujdesemi për ju, ju lutemi të ruani faturën dhe kartën e garancisë të marrë pas blerjes dhe të shkarkoni certifikatën “5 Vite Përkujdesje” nga lidhja më poshtë.

* Modelet që mund të sigurohen në promocion: 43UJ620V, 43UJ6307, 43UJ634V, 43UJ635V, 43UJ6517, 43UJ670V, 43UJ701V, 43UJ7507, 43UK6300MLB, 43UK6400PLF, 43UK6470PLC, 43UK6500MLA, 43UK6750PLD, 43UK6950PLB, 49SJ810V, 49SK7900PLA, 49SK8100PLA, 49SK8500PLA, 49UJ620V, 49UJ6307, 49UJ634V, 49UJ635V, 49UJ6517, 49UJ670V, 49UJ701V, 49UJ7507, 49UK6300MLB, 49UK6400PLF, 49UK6470PLC, 49UK7550MLA, 50UK6300MLB, 50UK6470PLC, 50UK6500MLA, 50UK6750PLD, 50UK6950PLB, 55SJ810V, 55SJ850V, 55SJ950V, 55SK7900PLA, 55SK8100PLA, 55SK8500PLA, 55SK9500PLA, 55UJ620V, 55UJ6307, 55UJ634V, 55UJ635V, 55UJ6517, 55UJ670V, 55UJ701V, 55UJ7507, 55UK6100PLB, 55UK6300MLB, 55UK6400PLF, 55UK6470PLC, 55UK6500MLA, 55UK6750PLD, 55UK6950PLB, 55UK7550MLA, 60SJ810V, 60SJ850V, 60UJ6307, 60UJ634V, 60UJ6517, 60UJ7507, 65SJ810V, 65SJ850V, 65SJ950V, 65SK7900PLA, 65SK8100PLA, 65SK8500PLA, 65SK9500PLA, 65UJ6307, 65UJ634V, 65UJ670V, 65UJ701V, 65UJ7507, 65UK6100PLB, 65UK6300MLB, 65UK6400PLF, 65UK6470PLC, 65UK6750PLD, 65UK6950PLB, 65UK7550MLA, 70UJ675V, 70UK6950PLA, 75SJ955V, 75SK8100PLA, 75UJ675V, 75UK6500PLA, 86SJ957V, 86UK6500PLA

Shkarko këtu: