Fletushka e muajit Qershor - WG
Vlen prej 09.06.2018 deri 25.06.2018