Fletushka e muajit Nentor - Retail
Vlen prej 01.11.2018 deri 19.11.2018